1 Jeltje

Van deze bakdekker is alleen een foto geschikbaar die veel gelijkenissen toont met de Poi. Echter, door het aantal patijspoorten te tellen kan geconcludeerd worden dat dit schip waarschijnlijk kleiner is. Ook bestaat er de mogelijkheid dat dit schip dezelfde is als de Alde Gloarje. Omdat er verder geen informatie beschikbaar is over dit schip, zullen we het moeten doen met enkel en alleen de foto: 

Jeltje