12 Sylroede

Deze praam staat ingeschreven bij de vereniging "de fryske boerepream". 

 

Bijzonderheden: In 1930 heeft Sjieuwe Vriesinga wonende op Altenburg de praam laten bouwen bij B.T van der Werff in Warga. Na verschillende andere eigenaren was de praam in 1999 eigendom van de gebroeders Helfrich uit Warten. Deze gebroeders gebruikten de praam voor het vervoeren van vee en hooi van en naar de “bûtlânnen” van Grou. In 2000 is de Sylroede gerestaureerd en onder andere één meter verlengd, tot 11 meter. Sinds 2001 wordt er volop met de Sylroede gezeild.

sylroede1