1874-1881

Op 24 december 1874 koopt HENDRIK HENDRIKS POSTMA, scheepstimmerman uit Heerenveen, een stuk land liggend noordelijk van de “Ald Haven”, de eertijds deels al gedempte opvaart naar het “Ald Slot“, en westelijk van de Wergeasterfeart, voor 1200 gulden. In 1875 sticht hij hier een werf, bestaande uit een timmerschuur, spaanhok, secreet, drie woningen onder een kap en twee hellingen. In 1881 raakt hij in een faillissement en volgt een gedwongen verkoop. De genoemde goederen bestaan dan uit 3 schepen, welke op de werf in aanbouw waren. Deze worden afzonderlijk verkocht. Het werfterrein zelf, met zijn al genoemde opstallen,wordt in de finale verkoop op 28 juli 1881, verkocht aan Jan Eindhoven voor de prijs van 2010 gulden.