1966-1978

In ditzelfde jaar namen BOELE en TJIB(BELE) het bedrijf van hun vader overIn 1967 werd in opdracht van Hr. De winter nog de motorkruiser “Ceres” gebouwd. In de herfst van 1968 werden de hellingshuisjes afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. Beide broers waren intussen getrouwd waardoor er woonruimte bij moest komen. Tjib die tijdelijk op een boot woonde zou dit nieuwe huis gaan betrekken. Boele had het werfhuis reeds betrokken. In 1969 werd de nodige tijd gestoken in de in aanbouw zijnde woning. In 1970 werd er opnieuw een schip gebouwd de “Stormmeeuw” met een lengte van 8,5 mtr. In 1973 gevolgd door de “Ivoormeeuw” met een lengte van 9,5 mtr. Dit was het laatste schip wat tot op heden op de werf is gebouwd. De huurvloot bestond nu geheel uit een achttal moderne stalen kruisers.

In 1978 werd na lang beraad door de broers de beslissing genomen om ieder zijns weegs te gaan. Tjib zou het bedrijf gaan verlaten en elders als jachtbouwer zijn geluk beproeven. Wybren Kleefstra die vanaf zijn 15e jaar in 1970 zo nu en dan eens wat klusjes op de werf verrichtte, was na een paar jaar, op de vrijdagen en zaterdagen de vaste hulp om de teguggekeerde huurboten voor de volgende dag weer gereed te maken voor nieuwe huurders. Ook hij vertrok in 1978. Boele zou het bedrijf nu alleen in een afgeslankte vorm voortzetten.

Scan17Scan18Scan19Scan20Scan28