1978-2001

Jelle van Wijngaarden die vanaf 1980 als zaterdagse hulp op de werf werkte, kwam vanaf 8 september 1983 in vaste dienst en is hier tot op heden nog steeds werkzaam. Om de bestaansbasis te vergroten werd langs de oever van het in 1974 aangekochte “hellingslan”, wat noordelijk aan het werfterrein grensde, een ligoever aangelegd. Het terrein werd ondertussen verhard. In 1988 werd hierin een jachthaven aangelegd en tevens voorzien van een trailerhelling. In 1991 staat het bedrijf dan te boek als, “scheepsbouwbedrijf met winterberging.”

In 1995 is er opnieuw een mogelijkheid om een stuk land aan te kopen , ten noorden van het eerdere perceel, langs de Wergeasterfeart. De bedoeling was om hierop een camping terrein aan te leggen. In 1997 hebben dan de eerste 4 caravans hierop een plaatsje gevonden.Als dan op 1 januari 1998 een verandering in het bedrijf plaatsvind, wordt het als volgd omschreven: Firma B.T. van der Werff “ De Onderneming”, omschreven als, “scheepsreparatiebedrijf annex jachthaven met camping en alles wat hier rechtstreeks en/of zijdelings mee in verband kan staan.” Firmanten zijn nu, BOELE v/d WERFF en zijn schoonzoon PIETER KLAZES POSTMA gehuwd met zijn dochter Jannie.

PICT0395eScan21Scan22Scan23Scan24Scan25