28 Schuit

Na een hele poos gepuzelt te hebben met het handschrift van T.A. van der Werff, zijn wij tot de conclusie gekomen dat dit schip gebouwd is voor P. de With jr. Naar alle waarschijnlijkheid zal er dus ook eeen P. de With senior geweeest.