het bedrijf

Eigenaarswisselingen, economische crises, wereldoorlogen: Er heeft zich heel wat afgespeeld op de scheepshelling in warga. Hoe het bedrijf zich onder al deze omstandigheden staande heeft kunnen houden, zal misschien wel nooit helemaal duidelijk worden. Wat wel bekend is over het reilen en zeilen op de werf, is online gezet en valt hier te lezen.