recreatieschepen

Vanaf de jaren 30 zijn er verscheidende schepen voor de beter bedeelde nederlanders gebouwd. Het meest bekend hiervan zijn de bakdekkers. Ook in Warga zijn een aantal van deze schepen gebouwd. Tijdens en na de tweede wereldoorlog was er niet veel belangstelling meer voor plezierjachten. Pas in 1956 kwam het bouwen van kruisers weer op gang. In 1960 deed het lassen zijn intrede op de werf in warga. Het laatst gebouwde schip is in 1973 van de helling gegleden. Hoe het deze schepen is vergaan tijdens hun levensloop, valt hier te lezen.